Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanujemy Twoją prywatność.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie poufności danych naszych Klientów i Kontrahentów oraz przejrzystość w ich przetwarzaniu. Dlatego sporządziliśmy nową Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Administrator danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, iż: Administratorem danych osobowych jest firma Prospector Beauty Group Sp. z o.o., ul. Oświęcimska 7, 43-190 Mikołów, nr NIP 635-18-46-429.

Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), na ściśle zabezpieczonych serwerach. Każda operacja przesyłania i przetwarzania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

Kto ma dostęp do Twoich danych?
Dostęp do Twoich danych ma tylko i wyłącznie firma Prospector Beauty Group Sp. z o.o. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza firmy Prospector Beauty Group Sp. z o.o. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług.

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane osobowe?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do: realizacji zamówień, obsługi reklamacji w przypadku, gdy taka reklamacja zostanie złożona; obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz, kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług. Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Dostęp do Twoich danych ma tylko i wyłącznie firma w celu prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych w tym marketingu bezpośredniego. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Sklepu jest dobrowolne. Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki.

Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy kupna – sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji użytkownika w Sklepie, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.
  2. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez użytkownika zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.


Jakie przysługują Ci prawa?
Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, jakie Twoje dane osobowe przechowujemy. Masz prawo otrzymać kopii tych danych. Możesz również zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub uzupełnienia danych niekompletnych.
W każdej chwili masz prawo usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Prospector Beauty Group Sp. z o.o., z wyjątkiem następujących sytuacji:
* masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
* masz nieuregulowany dług wobec Profesjonalne Prospector Beauty Group Sp. z o.o., niezależnie od metody płatności
* Jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Prospector Beauty Group Sp. z o.o.

Przysługuje Ci również prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni, w tym także na profilowanie.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:
* wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail
* wysyłając maila na adres rodo@prospectorbg.pl z tytułem: Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – cofnięcie zgody na marketing bezpośredni

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:
* jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Prospector Beauty Group Sp. z o.o., wtedy Prospector Beauty Group Sp. z o.o. ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
* jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Prospector Beauty Group Sp. z o.o. musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
* jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
* jeśli Prospector Beauty Group Sp. z o.o. nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Jak możesz korzystać ze swoich praw? Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Podchodzimy bardzo poważnie do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy osoby odpowiedzialne, za odpowiadanie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nimi skontaktować, napisz na adres rodo@prospectorbg.pl.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:
Jeśli uważasz, że Prospector Beauty Group Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

W razie pytań, wszelkie informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres email: rodo@prospectorbg.pl