Kontakt

 • 43-190 Mikołów, ul. Oświęcimska 7
 • +48 793 101 246
 • NIP: 635-18-46-429
 • Konto bankowe ING Bank Śląski
  Nr: 50 1050 1399 1000 0090 8049 9081

 • Uprzejmie informujemy, że jeżeli Pan / Pani wyśle do nas e-maila na powyższy adres i przekaże nam swoje dane osobowe, ich administratorem będzie Prospector Beauty Group Sp. z o.o., ul. Oświęcimska 7, 43-190 Mikołów, nr NIP 635-18-46-429.
  Przesłanie wiadomości na podany adres e-mail będzie rozumiane jako zgoda na przetwarzanie podanych w niej danych osobowych. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie/opinię na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO tj. na podstawie wyrażonej zgody, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (w szczególności w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami).
  Odbiorcami przetwarzanych przez Prospector Beauty Group Sp. z o.o. danych osobowych będą jedynie upoważnieni pracownicy Prospector Beauty Group Sp. z o.o. oraz podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Prospector Beauty Group Sp. z o.o. Dane osobowe podane w wiadomości będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a następnie przez okres do przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne.
  W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do przekazanych nam danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Oświadczenia w zakresie cofnięcia zgody lub realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: rodo@prospectorbg.pl. Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan / Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  POLITYKA PRYWATNOŚCI